GESCHILLEN


"Bij 't scheiden van de markt leert men de kooplui kennen"

Mercato Legal staat u bij in het kader van geschillen en kan u, zonodig, vertegenwoordigen voor alle rechtbanken en hoven.

Hans Van Acker heeft een ruime ervaring als litigator, een “stiel apart”, die ervaring, een goede reputatie en (vaak onderschat) kennis van het procesrecht vereist.

Zoals steeds is voorkomen beter dan genezen. Procederen is duur en tijdrovend. Niet zelden blijven partijen achter met een gefrustreerd gevoel. Recht en rechtvaardigheid zijn geen synoniemen.

Het is daarom de policy en absolute overtuiging van Mercato Legal om zoveel mogelijk procedures te vermijden, door middel van een goede contract drafting, efficiënte en pragmatische onderhandelingen, of het aanwenden van procedures voor alternatieve geschillenbeslechting.

Procederen is niet bedoeld als de “core business” van Mercato Legal, en de uwe evenmin.

Om Briek Schotte te citeren:

Ge moet zere rien als ge zere moet rien, en als ge nie zere moet rien, moej’je nie zere rien” 

Om mezelf te citeren:

Beter een sub-optimale deal, dan een zeer goed proces

https://usercontent.one/wp/www.mercatolegal.be/wp-content/uploads/2020/10/Nuremberg_chronicles_f_58v_1-640x535.png

Overzeese handel – Genua.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.