GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN

Mercato Legal heeft een bijzondere expertise inzake genoteerde vennootschappen, gereglementeerde ondernemingen, en daarmee gepaarde gaande bijzondere wetgeving en regulatoir framework.

Dit is een vak apart. En voor pragmatisch advies hoeft u niet steeds in “Brussel” te zijn.

Door de toenemende regelgeving zijn vele (ook kleinere, niet-genoteerde) ondernemingen (en hun stakeholders) die de markt aanspreken hier niet zelden mee geconfronteerd zonder dat men het weet. De gevolgen kunnen echter zeer verstrekkend kunnen zijn, financieel en reputationeel.

Mercato Legal adviseert vennootschappen en haar stakeholders (aandeelhouders, bestuurders, investeerders, andere derden) inzake:

  • Verplichtingen in het kader van marktmisbruik (MAR): voorkennis, insider trading, closed periods, dealing codes, safe harbors)

  • Liquiditeitsoplossingen voor management “insiders”

  • Inkoop van eigen aandelen

  • Overnamewetgeving (vrijwillig bod, verplicht bod)

  • Transparantieverplichtingen voor emittenten en aandeelhouders

  • Belangenconflicten

  • Transacties tussen verbonden ondernemingen

  • Corporate Governance

https://usercontent.one/wp/www.mercatolegal.be/wp-content/uploads/2020/10/campo-di-rialto.jpg

Venetië – Campo di Rialto (Canaletto) (1697-1768). Hier waren geldwisselaars actief. Tussen Venetië, Genua en Firenze werden de eerste staatsschulden uitgewisseld. De stad Venetië kondigde de eerste regels af om de “koers” daarvan niet te beïnvloeden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.